Healing med kanalisering/samtale      120 min        kr. 1000.-

Healing uden samtale                             60 min        Kr. 600.-

Håndlæsning med clairvoyance            60 min        Kr. 600.-

 

__________________________________________________ 

 

Bachs behandlerflaske 30 ml uden/konsultation    Kr. 300.-

Konsultation 30 min incl dråber 30 ml                      Kr. 500.-

E-mail konsultation incl dråber 30 ml                       Kr. 500.-

 

__________________________________________________

Reiki indvielser

Reiki I                                                                           Kr. 1000.-

Reiki II                                                                          Kr. 2500.-

Reiki III                                                                         Kr. 3500.-

__________________________________________________